Dakinspecties

Op verzoek voeren wij vrijblijvend dakinspecties uit, waarbij we de conditie van daken in kaart brengen.

Aan de hand van foto’s en een begeleidende tekst stellen we een overzichtelijke rapportage op en geven een advies.

Zo’n advies bevat de volgende onderdelen:

  • Vaststelling van het bestaande daksysteem.
  • Inventarisatie van de huidige problemen.
  • Uitwerken van oplossingen op een korte en lange termijn.
  • Meerjarenplanning, inclusief begroting.

Dakonderhoud

Dakonderhoud is één van de belangrijkste kostenposten van onroerend goed. Het is dus van groot belang dat uw dakenbestand in goede conditie is. Hiermee beperkt u namelijk de kans op calamiteiten en kunt u de levensduur van de daken verlengen.

Daarom geven wij ver van tevoren aan waar de kwetsbare punten zitten. En wanneer er wat aan te doen is. Met een onderhoudscontract wordt het dus mogelijk om totale renovatie uit te stellen.